Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesiąc styczeń w grupie Jeżyki: