Pytania i odpowiedzi

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Odwołania

Harmonogram rekrutacji

Wyniki rekrutacji

Dodatkowe kryteria przyjęcia

Ustawowe kryteria przyjęcia

Schemat rekrutacji

Informacje dotyczące rekrutacji 2022/2023 znajdą Państwo na stronach:

https://www.wroclaw.pl/portal/rekrutacja-szkoly-i-przedszkola-wroclaw

https://www.wroclaw.pl/biuletyn/#pdfBiuletyn

Szanowni Rodzice, Drodzy Opiekunowie,

jeśli wasze dziecko jest kandydatem do przedszkola, klasy I Szkoły Podstawowej lub Szkoły Ponadpodstawowej na rok szkolny 2022/2023 możecie skorzystać z możliwości złożenia wniosku rekrutacyjnego w formie elektronicznej z podpisem zaufanym.

W dobie pandemii nie ma konieczności, aby udawali się Państwo osobiście z wydrukowanym wnioskiem rekrutacyjnym do przedszkola lub szkoły. Wszystko będzie można załatwić nie ruszając się sprzed ekranu domowego komputera. Podczas rekrutacji do placówek oświatowych znajdujących się w ofercie na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl w 2021 roku wprowadzono możliwość podpisu wniosku profilem zaufanym. Aby skorzystać z podpisu zaufanego, trzeba załączyć w systemie dokumenty potwierdzające spełnienie określonych kryteriów. O tym, jakie pliki należy dołączyć, poinformuje system elektronicznej rekrutacji.

UM Wrocławia rekomenduje składanie wniosków drogą elektroniczną.

Jeśli nie jesteście posiadaczem profilu zaufanego – możecie dowiedzieć się jak go założyć pod adresem l.wroclaw.pl/profil-zaufany

Szczegóły dot. rekrutacji znajdą Państwo na stronie https://www.wroclaw.pl/portal/rekrutacja-szkoly-i-przedszkola-wroclaw

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji 2021/2022:

  • Placówki biorące udział w elektronicznej rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1GmwS6VpvfsuBN0xaQTmaI6T1VpYkhkdg&ll=51.09321737771744%2C17.057878539863133&z=12

  • Instrukcja zakładania profilu zaufanego ePUAP

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/formico-parents/tabPublicText189.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Profil+zaufany&publicTextId=189

  • Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji

https://www.wroclaw.pl/portal/rekrutacja-do-przedszkoli-wroclaw-pytania-i-odpowiedzi

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/formico-parents/tabPublicText188.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Najcz%C4%99stsze+pytania+i+odpowiedzi&publicTextId=188